Docker: Wyświetlanie etykiet obrazów

Etykiety są przydatne do pozostawiania informacji co znajduje się w obrazie. Np. z jakiego commita został zbudowany obraz, gdzie znajduje się dokumentacja itp. Ich założeniem jest żeby łatwo dało się je odczytać przez inne programy na np. użytek CI. Tak więc standardowo jeśli chcemy je odczytać samodzielnie to nie wygląda to dobrze gdyż są schowane wśród innych informacji.

Przejdźmy do przykładu wyświetlając wszystkie dane o obrazie:

docker inspect <nazwa_obrazu>:<tag>

λ docker inspect monasca-api:master
[
  {
    "Id": "sha256:ed6ab78a72cd56e81661703afcca3fd2d1fcaf3aa1f248422d2b7eb666fa1d56",
    "RepoTags": [
      "monasca-api:master",
      "monasca-api:master-20180611T122349Z"
    ],
    "RepoDigests": [],
    "Parent": "sha256:9d348d1f688d9396ab59ebc8a1ff01f90bdfa3453120733cc395847c2e0989e6",
    "Comment": "",
    "Created": "2018-06-11T12:24:50.537316628Z",
    "Container": "01ee19423c983db3ab6fc82a4a04520b37fc5bb40248d67f9c2c4e87a0264c02",
    "ContainerConfig": {
      "Hostname": "01ee19423c98",
      "Domainname": "",
      "User": "",
      "AttachStdin": false,
      "AttachStdout": false,
      "AttachStderr": false,
      "Tty": false,
      "OpenStdin": false,
      "StdinOnce": false,
      "Env": [
        "PATH=/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin",
        "LANG=C.UTF-8",
        "GPG_KEY=97FC712E4C024BBEA48A61ED3A5CA953F73C700D",
        "PYTHON_VERSION=3.5.5",
        "PYTHON_PIP_VERSION=10.0.1",
        "ENV=/root/.ashrc",
        "PIP_FORCE_REINSTALL=true",
        "PIP_NO_CACHE_DIR=no",
        "PIP_NO_COMPILE=no",
        "KAFKA_URI=kafka:9092",
        "KAFKA_WAIT_FOR_TOPICS=alarm-state-transitions,metrics",
        "MYSQL_HOST=mysql",
        "MYSQL_USER=monapi",
        "MYSQL_PASSWORD=password",
        "MYSQL_DB=mon",
        "LOG_LEVEL=INFO",
        "STAY_ALIVE_ON_FAILURE=false"
      ],
      "Cmd": [
        "/bin/sh",
        "-c",
        "#(nop) ",
        "CMD [\"/start.sh\"]"
      ],
      "Healthcheck": {
        "Test": [
          "CMD-SHELL",
          "python3 healthcheck.py || exit 1"
        ]
      },
      "ArgsEscaped": true,
      "Image": "sha256:9d348d1f688d9396ab59ebc8a1ff01f90bdfa3453120733cc395847c2e0989e6",
      "Volumes": null,
      "WorkingDir": "/app",
      "Entrypoint": [
        "/sbin/tini",
        "-s",
        "--"
      ],
      "OnBuild": null,
      "Labels": {
        "org.opencontainers.image.created": "20180611T122349Z",
        "org.opencontainers.image.licenses": "Apache-2.0",
        "org.opencontainers.image.revision": "dfa49097e07043039afa5879100cd522b46eaad3",
        "org.opencontainers.image.source": "https://git.openstack.org/openstack/monasca-api",
        "org.opencontainers.image.title": "monasca-api",
        "org.opencontainers.image.url": "https://github.com/openstack/monasca-api",
        "org.opencontainers.image.version": "master",
        "org.openstack.constraints_uri": "http://git.openstack.org/cgit/openstack/requirements/plain/upper-constraints.txt?h=master",
        "org.openstack.monasca.python.extra_deps": "gunicorn influxdb python-memcached Jinja2"
      }
    },
    "DockerVersion": "17.12.0-ce",
    "Author": "",
    "Config": {
      "Hostname": "",
      "Domainname": "",
      "User": "",
      "AttachStdin": false,
      "AttachStdout": false,
      "AttachStderr": false,
      "Tty": false,
      "OpenStdin": false,
      "StdinOnce": false,
      "Env": [
        "PATH=/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin",
        "LANG=C.UTF-8",
        "GPG_KEY=97FC712E4C024BBEA48A61ED3A5CA953F73C700D",
        "PYTHON_VERSION=3.5.5",
        "PYTHON_PIP_VERSION=10.0.1",
        "ENV=/root/.ashrc",
        "PIP_FORCE_REINSTALL=true",
        "PIP_NO_CACHE_DIR=no",
        "PIP_NO_COMPILE=no",
        "KAFKA_URI=kafka:9092",
        "KAFKA_WAIT_FOR_TOPICS=alarm-state-transitions,metrics",
        "MYSQL_HOST=mysql",
        "MYSQL_USER=monapi",
        "MYSQL_PASSWORD=password",
        "MYSQL_DB=mon",
        "LOG_LEVEL=INFO",
        "STAY_ALIVE_ON_FAILURE=false"
      ],
      "Cmd": [
        "/start.sh"
      ],
      "Healthcheck": {
        "Test": [
          "CMD-SHELL",
          "python3 healthcheck.py || exit 1"
        ]
      },
      "ArgsEscaped": true,
      "Image": "sha256:9d348d1f688d9396ab59ebc8a1ff01f90bdfa3453120733cc395847c2e0989e6",
      "Volumes": null,
      "WorkingDir": "/app",
      "Entrypoint": [
        "/sbin/tini",
        "-s",
        "--"
      ],
      "OnBuild": null,
      "Labels": {
        "org.opencontainers.image.created": "20180611T122349Z",
        "org.opencontainers.image.licenses": "Apache-2.0",
        "org.opencontainers.image.revision": "dfa49097e07043039afa5879100cd522b46eaad3",
        "org.opencontainers.image.source": "https://git.openstack.org/openstack/monasca-api",
        "org.opencontainers.image.title": "monasca-api",
        "org.opencontainers.image.url": "https://github.com/openstack/monasca-api",
        "org.opencontainers.image.version": "master",
        "org.openstack.constraints_uri": "http://git.openstack.org/cgit/openstack/requirements/plain/upper-constraints.txt?h=master",
        "org.openstack.monasca.python.extra_deps": "gunicorn influxdb python-memcached Jinja2"
      }
    },
    "Architecture": "amd64",
    "Os": "linux",
    "Size": 158767110,
    "VirtualSize": 158767110,
    "GraphDriver": {
      "Data": {
        "LowerDir": "/var/lib/docker/overlay2/5be7b47ed9e8ab5f74ee55f026f93022fa865ce4bd272699cf843fdcd7caebe5/diff:/var/lib/docker/overlay2/8d00da288c9db6fa3313d0537203c8702203646a380f83d259a730f5d670761d/diff:/var/lib/docker/overlay2/d653f5a6faf1c5b966968bbdfad7465e88160d9d5d454e5686c10930b43cb3c8/diff:/var/lib/docker/overlay2/d2a179d6e6b9cbd8171160126d145f0db2873b391e53640d3570eb8108f09dcf/diff:/var/lib/docker/overlay2/cf57ca87a9533d2a302bff336a917fc8726b7a01c1ec8a118e97ab8323970c87/diff:/var/lib/docker/overlay2/ee6837d830dee3514bea634ea74df939542b5500c410e059d98b9c03d1cb6521/diff:/var/lib/docker/overlay2/f1cd7a0aa4e595a84f52bf33428fdda10efd3ef32e94f6d06ef510b01db60483/diff:/var/lib/docker/overlay2/0e0e0881dcce5136149c4e8213484be366e48a8de59daee27ef9f704e45df171/diff:/var/lib/docker/overlay2/37e15c48acb011777b45ce0de5e4185ff1dfbcda8cc154acdc24df484aa98c33/diff:/var/lib/docker/overlay2/363981896f78bcae7ead49456934763cdeebc7b253feb7fdecca5892ae803f37/diff:/var/lib/docker/overlay2/b6bf1601986e842eb4bd38c864122233757305c8bd7674f927901eba36dddbbc/diff",
        "MergedDir": "/var/lib/docker/overlay2/79b6f8437624cb0a0543531128207b493b2ed42d2bfd89ed0568833924a45ced/merged",
        "UpperDir": "/var/lib/docker/overlay2/79b6f8437624cb0a0543531128207b493b2ed42d2bfd89ed0568833924a45ced/diff",
        "WorkDir": "/var/lib/docker/overlay2/79b6f8437624cb0a0543531128207b493b2ed42d2bfd89ed0568833924a45ced/work"
      },
      "Name": "overlay2"
    },
    "RootFS": {
      "Type": "layers",
      "Layers": [
        "sha256:cd7100a72410606589a54b932cabd804a17f9ae5b42a1882bd56d263e02b6215",
        "sha256:6b68dfad3e66aa09d08f98a86db6fbc9e1be7dee77156c10d8de3154ee288a47",
        "sha256:978a4a912d6e957283a71984a7357820718365e2b0102a51aa17c64689b7b4e9",
        "sha256:47c8a0c355f042f0060589302fac2f5b771653c5810fdf9ea994e5c7125aad2b",
        "sha256:f471f866e2f08ad4f53bce0b976584a65c0b3f048a7071135947af358c7e4cd3",
        "sha256:bf18e43fe69167da9af52fcdde029a4fdbf7c72935d9dec1a252dfb4aa8ba094",
        "sha256:80bfddaf9cfc95165a9e2dd0468d5d0bfd02df487cc0c553532e761f1f7e56c8",
        "sha256:48ac2c13335cfe122e7d00b0c2aff040b6e01bbf290d4bd0028913452606290e",
        "sha256:a6275bca3736ca9408383b48071ef7189e9af29cb265a012dea012af9e3a5341",
        "sha256:7cabf5488b06afcd14c04255b7cc872c90adff3d15c6a008b908bf4f8df9edaf",
        "sha256:201afa77110d06f8d2d405e7907c618e5d95bbd67b67397202ddb0706585c859",
        "sha256:37f8ad75235a64e58f432d40617a003711f5422fc92b6b14a49a152151f2ca2d"
      ]
    },
    "Metadata": {
      "LastTagTime": "2018-06-11T14:24:50.768326627+02:00"
    }
  }
]

Nie jest to zbyt czytelne i etykiety (“Labels”) są schowane głęboko między innymi informacjami. Postarajmy się teraz je wyłuskać z tego bałaganu korzystając z możliwości formatowania danych wyjściowych Docker-a za pomocą argumentu --format:

λ docker inspect --format "{{ index .Config.Labels }}" monasca-api:master
map[org.openstack.constraints_uri:http://git.openstack.org/cgit/openstack/requirements/plain/upper-constraints.txt?h=master org.opencontainers.image.created:20180611T122349Z org.opencontainers.image.licenses:Apache-2.0 org.opencontainers.image.revision:dfa49097e07043039afa5879100cd522b46eaad3 org.opencontainers.image.source:https://git.openstack.org/openstack/monasca-api org.opencontainers.image.url:https://github.com/openstack/monasca-api org.opencontainers.image.version:master org.opencontainers.image.title:monasca-api org.openstack.monasca.python.extra_deps:gunicorn influxdb python-memcached Jinja2]

Trochę lepiej, mamy już tylko jedną linię ale nadal jest to słabo czytelne dla naszych biednych oczu wlepionych od wielu godzin w ekran komputera. Na szczęście jak to zwykle bywa gdzieś w odmętach internetu na pewno jest jakieś narzędzie które nam przyjdzie z pomocą. W tym przypadku jeśli przyjrzymy się dokładniej danym z docker inspect to dojdziemy do wniosku że jest to ładny JSON. A do parsowania JSON z linii poleceń mamy bardzo fajny jq.

No to na początek zrzućmy wszystko do jq. Nie będę wklejał całego wyjścia bo wgląda praktycznie tak samo jak pierwsze tylko tym razem ma ładne kolorki.

docker inspect monasca-api:master | jq

Wiemy że Labels siedzą w Config więc teraz skorzystamy z filtrowania jakie udostępnia nam jq:

λ docker inspect monasca-api:master | jq .[].Config.Labels
{
 "org.opencontainers.image.created": "20180611T122349Z",
 "org.opencontainers.image.licenses": "Apache-2.0",
 "org.opencontainers.image.revision": "dfa49097e07043039afa5879100cd522b46eaad3",
 "org.opencontainers.image.source": "https://git.openstack.org/openstack/monasca-api",
 "org.opencontainers.image.title": "monasca-api",
 "org.opencontainers.image.url": "https://github.com/openstack/monasca-api",
 "org.opencontainers.image.version": "master",
 "org.openstack.constraints_uri": "http://git.openstack.org/cgit/openstack/requirements/plain/upper-constraints.txt?h=master",
 "org.openstack.monasca.python.extra_deps": "gunicorn influxdb python-memcached Jinja2"
}

I oto przed naszymi oczami ukazał się pięknie sformatowany tekst który jeszcze ma ładne kolory ułatwiające szybki przegląd wszystkich etykiet.

Jako dodatkowe uproszczenie można dodać funkcję do terminala:

function docker-labels() {
  docker inspect $1 | jq .[].Config.Labels;
}

I dzięki niej możemy szybko wyświetlić etykiety konkretnego obrazu za pomocą: docker-labels monasca-api:master

docker-labels

comments powered by Disqus