Proste zarzadzanie NVM za pomocą pluginu Zsh

Do zarządzania NVM wykorzystuję plugin do Zsh zsh-nvm. Instaluje on dla mnie NVM i ułatwia jego aktualizację.

Założenia

 • Linux
 • Zsh ustawiony jako domyślna powłoka

Do łatwiejszego zarządzania wtyczkami dla Zsh wykorzystuję zplug.

Konfiguracja i instalacja

W pliku .zshrc dodajemy:

# Sprawdzamy czy zplug jest zainstalowany
if [[ ! -d ~/.zplug ]]; then
 git clone https://github.com/zplug/zplug ~/.zplug
 source ~/.zplug/init.zsh && zplug update --force
else
 source ~/.zplug/init.zsh
fi

# zplug sam może się aktualizować
zplug "zplug/zplug", hook-build:"zplug --self-manage"

export NVM_LAZY_LOAD=true
export NVM_AUTO_USE=true
zplug "lukechilds/zsh-nvm"
zplug "lukechilds/zsh-better-npm-completion", defer:3

# zplug check zwraca true jeśli wszystkie pluginy są zainstalowane
# Jeśli zwróci false, odpal zplug install
if ! zplug check; then
  zplug install
fi

# Załaduj pluginy i dodaj komendy do $PATH
zplug load #--verbose

Teraz wystarczy otworzyć nowy terminal i zadzieje się trochę magii:

 1. zostanie zainstalowany zplug
 2. następnie on zainstaluje zsh-nvm
 3. zsh-nvm zainstaluje NVM-a

Sprawdzamy wersję za pomocą nvm --version. Od tego momentu możemy go aktualizować za pomocą nvm upgrade. Jeśli aktualizacja coś popsuje, cofamy się do poprzedniej wersji z wykorzystaniem nvm revert.

Eksportuję tutaj również dwie zmienne środowiskowe:

 1. export NVM_LAZY_LOAD=true - ładuje NVM dopiero przy pierwszym użyciu zamiast przy każdym odpalaniu nowego terminala.
 2. export NVM_AUTO_USE=true - automatycznie przełącza bądź instaluje odpowiednią wersję Node z pliku .nvmrc. NVM musi być załadowany w danym terminalu (czyli używasz dowolnej komendy nvm albo export NVM_LAZY_LOAD=false)

Inne przydatne komendy

Aktualizacja do ostatnie stabilnej wersji Node:

nvm install lts/* --reinstall-packages-from=node

Ustawianie domyślnej stabilnej wersji Node:

nvm alias default lts/*

Jako bonus mamy również lepsze autouzupełnianie w terminalu do NPM dzięki zsh-better-npm-completion.

comments powered by Disqus